iets voor mij?

Zou lid zijn van de energiecoöperatie iets voor mij zijn?

Meedoen is laagdrempelig door lage instapkosten, iedereen kan in principe meedoen: huiseigenaren, huurders, bedrijven en ook mensen die zelf al zonnepanelen hebben. Hoe meer deelnemers de coöperatie heeft, hoe meer invloed de plaatselijke bevolking heeft op de inrichting van hun gebied. Door lid te worden van de coöperatie help je actief mee om jouw omgeving te verduurzamen en mee te werken aan de energietransitie. Bovendien vloeien de opbrengsten van de coöperatie terug in duurzame ontwikkelingen in het gebied zelf en verdwijnen niet naar grote energie investeerders: de deelnemers beslissen daar zelf over. Daarnaast levert deelnemen aan duurzame energieopwekking ook een financiële besparing op van de energiekosten. Een goede motivatie dus om lid te worden van de coöperatie. Wie plannen heeft om zelf zonnepanelen aan te schaffen doet er verstandig aan dit te vergelijken met deelname aan de cEO, mede ingegeven door het geleidelijk afschaffen van de salderingsregeling na 1 januari 2023 voor zonnepaneelbezitters.

Hoe werkt het?

Deelnemende kleinverbruikers in een postcoderoos-project krijgen korting op de energiebelasting. Deze korting wordt verrekend op de energierekening van het eigen energiebedrijf. Om deze korting daadwerkelijk door te kunnen voeren, heeft de energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit de productie-installatie van het postcoderoos-project. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en zorgt er dan ook voor dat deze informatie via een ledenverklaring doorgegeven wordt aan de energieleveranciers. Op basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe op de energierekening van de deelnemer. Als deelnemer van onze coöperatie, garandeert de overheid dat de korting op de energiebelasting 15 jaar lang plaatsvindt.  Deze korting bedraagt circa € 0,12 per kWh *) en wordt per jaar vastgesteld.

Switchen van energiebedrijf?

Belangrijk om te vermelden is dat indien u als lid een overstap maakt naar een andere energieleverancier, u dat aan de coöperatie kenbaar dient te maken, met opgaaf van ingangsdatum. De coöperatie verstrekt vervolgens de (oude en nieuwe) energieleveranciers de ledenverklaring met het juiste volume van de energieopwekking toegerekend naar tijdsevenredigheid aan het lid.

Een voorbeeld

Stel je verbruikt 2000 kWh per jaar aan elektriciteit, dan kun je van de energiecoöperatie (eCO) eenmalig 8 certificaten kopen van 250 kWh. De aankoop van 1 certificaat bedraagt € 99,00. De investering is dan 8 x €99,00 = € 792,00. Daarnaast betaal je als lid van de ECO € 11,00 contributie per jaar per certificaat.
Dus in dit voorbeeld € 88,00 per jaar. Na het eerste jaar heb je al een besparing van € 152,00.
De jaarcontributie is na het eerste jaar daarmee ruim terugverdiend en ook al een aardig deel van de investering. Na ruim vijf jaar is de totale investering terugverdiend inclusief de jaarcontributies tot dat moment. Na 15 jaar is in dit voorbeeld de totale winst in de portemonnee € 1488,00. *).
Iemand kan al meedoen met 1 certificaat van € 99,00 en € 11,00 jaarcontributie.
Het eerste jaar is de winst dan € 19,00. Ook dan is de terugverdientijd ruim 5 jaar en is de winst na 15 jaar € 186,00. *). Om het hoogste rendement te kunnen behalen, dien je er wel rekening mee te houden dat je niet meer energiecertificaten aanschaft
dan dat het maximale jaarverbruik is.
Over het aantal kWh dat je méér verbruikt, betaal je gewoon de geldende prijs zonder de korting. Je verdient hiermee aanzienlijk meer dan op een spaarrekening en je helpt mee aan de transitie.
Noot : *) Deze berekeningen zijn gebaseerd op een belastingkorting van € 0,12 /kWh. Deze korting wordt per jaar bepaald, waardoor de uitkomsten van de rekenvoorbeelden kunnen veranderen. De belastingkorting is gebaseerd op de zogenaamde ‘postcoderoos regeling voor coöperaties’ die door de Overheid in het leven is geroepen om de energie transitie te bevorderen. De overheid garandeert 15 jaar belastingvoordeel per inschrijving.

Interesse?

Stuur dan een e-mail aan de coöperatie via e-mailadres info@coop-energiek-oldambt.nl. Vermeld daarbij adres en telefoonnummer (wordt vertrouwelijk behandeld). Wij zullen u dan benaderen om een vrijblijvend voorstel te doen en een begrijpelijke uitleg te geven. Op verzoek sturen wij u een overzichtstabel toe, zodat u kunt bepalen hoeveel certificaten voor u interessant kunnen zijn.