home

Wat is de doelstelling en missie van de Coöperatie Energie(k) Oldambt?

De coöperatie Energie(k) Oldambt (cEO) is opgericht zonder winstoogmerk met de doelstelling om zelf vorm te geven aan de energietransitie. Dit doen we in eerste instantie door het opwekken van duurzame energie op terreinen en daken, die eigendom zijn van en beschikbaar worden gesteld door de gemeente Oldambt.

Waarom is de CEO opgericht?

Omdat de overheid hoge doelen gesteld heeft op het gebied van duurzaamheid en vooral om de CO2 uitstoot te verlagen, ontstaan er veel initiatieven. We zien echter dat veel projectontwikkelaars agressief jagen op grond en mooie beloftes afgeven. Daarbij komt voor hen de landschappelijke inpassing en de leefomgeving op een tweede plan. Dit ‘cowboygedrag’ zorgt ervoor dat o.a. zonneakkers in een negatief daglicht komen te staan en zonder overleg en/of participatie voor omwonenden tot stand komen. Daarom werd er vanuit de dorpen en wijken in Oldambt een initiatiefgroep gevormd om samen de handen ineen te slaan en lokaal duurzame energie opwekking te stimuleren. Niet alleen voor het nu maar ook voor de generaties na ons en ter verbetering van het milieu.

Het bestuur van de coöperatie wil duurzame energie voor iedereen in Oldambt mogelijk en bereikbaar maken en zoveel mogelijk duurzame initiatieven tot een succes brengen samen met de leden. Dit willen wij realiseren door slimme acties en met de middelen en mogelijkheden die er nu zijn maar ook die ons in de toekomst geboden worden.
De missie van de coöperatie is dan ook kort en krachtig: wie doun ‘t zulf!

Wat zijn de voordelen als men lid wordt van de coöperatie?

  1. Als lid maakt u gebruik van 100% lokaal en 100% duurzaam opgewekte energie
  2. U wordt als lid door de coöperatie ontzorgd. De coöperatie regelt alles voor u.
  3. U neemt als lid deel met een hoog rendement
  4. U bespaart als lid op de energierekening en deze besparing is hoger dan de rente die men op dit moment krijgt via een spaarrekening
  5. Als lid van de coöperatie spaart men het milieu, omdat zonnepanelen en de kleine windmolens 100% groene energie produceren waardoor de CO2 uitstoot zal verminderen
  6. Als lid neem je samen met de coöperatie het heft in eigen hand.